Wednesday, July 23, 2014

Rāapa, te 23 o Hōngongoi, 2014.

koroua: elderly man

Kei muri te koroua i te marae.
The elderly man is behind the marae.
- this is an example of a locative sentence

I te nuinga o te wā, ko tā te koroua, he whaikōrero.
Most of the time, the whaikōrero belong to the elderly men. (The whaikōrero are done by the elderly men.)

No comments:

Post a Comment